TRA CỨU NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?

Làm thế nào để biết nhãn hiệu mà bạn dự định đăng ký có thể xung đột với các nhãn hiệu đang được bảo hộ. ?
Trước khi nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu, bạn cần phải đảm bảo rằng nhãn hiệu đã được tra cứu cẩn thận. Việc này được thực hiện để đảm bảo rằng nhãn hiệu mà bạn dự định sử dụng, hoặc là một nhãn hiệu tương tự với nó, chưa tổ chức, cá nhân nào khác đăng ký cho sản phẩm giống hoặc tương tự.
Bạn có thể tự mình tiến hành tra cứu nhãn hiệu hoặc thuê dịch vụ. Bạn có thể hoặc tiến hành tra cứu tại cơ quan đăng ký quốc gia hoặc thông qua cơ sở dữ liệu nhãn hiệu. Cho dù việc tra cứu được tiến hành theo cách nào, hãy ghi nhớ rằng việc tra cứu như vậy mới chỉ là bước đầu. Rất khó khi khẳng định rằng nhãn hiệu bạn lựa chọn không “tương tự gây nhầm lẫn” với một nhãn hiệu đang được bảo hộ.

DesignRC sẽ hỗ trợ miến phí tra cứu nhãn hiệu, và tư vấn các vấn đề liên quan

Vui lòng gọi số: 0898898335 để được hỗ trợ

.